Kære kunde,


FotoImport.dk er en internet butik, der har til formål at tilbyde billigt fotoudstyr.

Vi importerer vores varer fra førende producenter og forhandlere i både Europa og i Østen, vores vision er at skære fordyrende mellemled væk og gøre det billigere for forbrugeren.

Vores sortiment udviddes løbende, og skulle du som kunde have et specielt ønske, er vi gerne behjælpelig med at finde en god pris, hos en af vore mange leverandører.

 

  Fotoimport.dk er en e-mærket netbutik, og derfor har du altid adgang til e-mærkets 
gratis 
Forbruger Hotline, når du handler hos os. 

Med Venlig Hilsen

FotoImport.dk